INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-20 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTYNasza nowa biblioteka!
Inwestycja zrealizowana!
W ramach realizacji zadania pod nazwą „Remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku” dokonano kompleksowej przebudowy pomieszczeń wcześniej będących mieszkaniami socjalnymi oraz terenu przylegającego do nich, a także zakupiono niezbędne wyposażenie: meble biblioteczne i sprzęt elektroniczny. Zakres prac obejmował:
a) w budynku: prace wyburzeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, instalacji p.poż. instalacji ewakuacyjnej, posadzek, ścian i sufitów, wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sanitariatów, łazienek, pomieszczenia socjalnego oraz montaż wykładzin, mebli bibliotecznych i zakup sprzętu komputerowego (komputera i urządzenia wielofunkcyjnego);
b) na zewnątrz budynku: wykonanie murków oporowych, chodnika dla niepełnosprawnych, ciągów pieszych w obrębie biblioteki, remont schodów, wykonanie orynnowania i innych prac remontowych.
Zamontowano również szyld na budynku oraz drogowskazy na terenie miejscowości.
W Filii Bibliotecznej wdrożono system biblioteczny MAK+.
Przygotowano obiekt na potrzeby realizacji zadań wykraczających poza standardowe funkcje biblioteki. Zaplanowano spotkania edukacyjne, promocję wydawnictwa lokalnego autora, szkolenie informatyczne, udostępniono również bibliotekę dla mieszkańców w różnym wieku w godzinach popołudniowych i wieczornych na potrzeby rozwijania własnych potrzeb i zainteresowań (spotkania mieszkańców, koła zainteresowań). Biblioteka będzie ściśle współpracować ze Szkołą Podstawową organizując imprezy promujące czytelnictwo.
Część obiektu przeznaczono na oddział dla dzieci, który będzie pełnił również funkcję świetlicy. Dzieci oprócz dostępu do książek będą mogły równieżkorzystać z zabawek edukacyjnych i gier.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie dokonano jeszcze uroczystego otwarcia obiektu, co zostanie uczynione niezwłocznie po zdjęciu ograniczeń sanitarnych.

Galeria zdjęć z realizowanych prac
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego